eng fin rus est
banner

Shroma Toodang

Shroma OÜ on 2007.a. jaanuaris asutatud dünaamiliselt arenev tootmisettevõte. Meie põhiline tegevus on erinevate metallkonstruktsioonide valmistamine ja paigaldus, samuti oleme valmistanud allhanketöid mäetööstus-, põllumajandus-, ehitus-, ja teiste alade ettevõtetele nii sise- kui välisturul. Ettevõttel on :

  • tootmispinda 4000 m2
  • laopinda 2000 m2
  • kompleksne seadmepark erinevate toodete teostamiseks
  • liivapritsimis- ja varvimisosakond
  • transpordivoimalus


Perioodil 01.06.2015 kuni 31.08.2015 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt "5S meetodi juurutamine, materjalivoo ja seadmete paigutuse optimeerimine " osaühingus Shroma. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.


Perioodil 24.11.14-31.01.15 viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt "Shroma OÜ Innovatsiooniosak". Projekt sai tuge EAS-i Innovatisooniosakute toetusmeetmest.


EU