Perioodil 01.06.2015 kuni 31.08.2015 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt "5S meetodi juurutamine, materjalivoo ja seadmete paigutuse optimeerimine " osaühingus Shroma. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.