Новости

Shroma OÜ on saanud toetust Arendusosakute toetusmeetmest, projekti Nr 2021-2027.1.01.23-0099 toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projekti eesmärgiks on arendatava tulekustutussüsteemi reoveepuhastuse insenertehnilise lahenduse väljatöötamine, mis hõlmab jooniste ja 3D mudelite loomist. Projekti kogumaksumus on 49 800 eurot, millest toetus on 34 860 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood: 01.06.2023 - 31.01.2024.


EU


Perioodil 01.01.2019 – 30.06.2021 Shroma OÜ osaleb Shroma OÜ Ettevõtte Arenguprogrammis.


EASEU


Perioodil 01.06.2015 kuni 31.08.2015 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt "5S meetodi juurutamine, materjalivoo ja seadmete paigutuse optimeerimine " osaühingus Shroma. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.


Perioodil 24.11.14-31.01.15 viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt "Shroma OÜ Innovatsiooniosak". Projekt sai tuge EAS-i Innovatisooniosakute toetusmeetmest.